Terms and Conditions

Käyttöehdot

Nämä ehdot (“Ehdot”, “Sopimus”) ovat verkkosivustojen ylläpitäjien (“Verkkosivun ylläpitäjä”, “Me”, “Me” tai “meidän”) ja sinun (“Käyttäjä”, “Sinä” tai ” oman “”). Tämä sopimus vahvistetaan yleiset ehdot käyttäen verkkosivuilla http://www.apkappspro.net ja kaikki sen tuotteet tai palvelut (yhteisesti “sivusto” tai “palvelut”).

Arkistot

Emme ole vastuussa verkkosivustolla olevasta sisällöstä. Emme ole millään tavalla vastuussa sisällön menetyksestä. Sisällön asianmukaisen arkistoinnin ylläpitäminen on yksin vastuullasi. Edellä sanotusta huolimatta voimme tietyissä tapauksissa ja tietyissä olosuhteissa ilman mitään velvollisuuksia palauttaa joitain tai kaikkia tietojasi, jotka on poistettu tiettynä päivänä ja ajankohtana, jolloin olemme voineet varmuuskopioida omat tietomme tarkoituksiin. Emme takaa, että tarvitsemasi tiedot ovat saatavilla.

Linkit muille verkkosivustoille

Vaikka tämä verkkosivusto voi linkittää muihin verkkosivustoihin, emme ole suoraan tai epäsuorasti hyväksyttyjä, assosioivia, sponsoroivia, hyväksyttyjä tai liittyviä mihinkään linkitettyihin verkkosivustoihin, ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita. Emme ole vastuussa tarkastamisesta tai arvioinnista, emmekä takaa yritysten tai yksityishenkilöiden tarjoamista tai heidän verkkosivustojensa sisältöä. Emme ota vastuuta tai vastuuta muiden kolmansien osapuolten toimista, tuotteista, palveluista ja sisällöstä. Sinun tulisi tarkistaa huolellisesti kaikkien verkkosivustojen lailliset lausunnot ja muut käyttöehdot, joihin pääset kyseisen verkkosivuston linkin kautta. Yhteytesi muihin verkkosivustoihin ulkopuolella on omalla vastuulla.

Kielletyt käytöt

Muiden sopimuksessa määrättyjen ehtojen lisäksi sinua kielletään käyttämästä verkkosivustoa tai sen sisältöä: (a) mihinkään laittomaan tarkoitukseen; b) osallistua muihin laittomien tekojen tekemiseen tai niihin osallistumiseen; c) rikkoa kaikkia kansainvälisiä, liittovaltion, provinssien tai osavaltioiden määräyksiä, sääntöjä, lakeja tai paikallisia määräyksiä; (d) rikkoa tai loukata immateriaalioikeuksiamme tai muiden immateriaalioikeuksia; e) häiritä, väärinkäyttää, loukkaa, loukkaa, syyttää, nöyryyttää, uhkailla tai syrji sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisyyden, rodun, iän, kansallisen alkuperän tai vamman perusteella; f) antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;(g) ladata tai siirtää viruksia tai muun tyyppisiä haitallisia koodeja, joita käytetään tai voidaan käyttää millään tavalla, joka vaikuttaa palvelun tai linkitetyn verkkosivuston tai muiden verkkosivustojen toimivuuteen tai toimintaan tai Internet; h) kerätä tai seurata muiden henkilökohtaisia ​​tietoja; i) roskapostit, lipsahdus, pharmit, tekosyyt, hämähäkki, indeksointi tai romu; j) mihinkään säädytömiin tai moraalittomiin tarkoituksiin; tai (k) häiritä Palvelun tai minkään linkitetyn verkkosivuston, muiden verkkosivustojen tai Internetin turvaominaisuuksia tai kiertää niitä. Pidätämme oikeuden lopettaa Palvelun tai minkä tahansa linkitetyn verkkosivuston käytön kieltääksesi minkä tahansa kielletyn käytön.tai (k) häiritä Palvelun tai minkään linkitetyn verkkosivuston, muiden verkkosivustojen tai Internetin turvaominaisuuksia tai kiertää niitä. Pidätämme oikeuden lopettaa Palvelun tai minkä tahansa linkitetyn verkkosivuston käytön kieltääksesi minkä tahansa kielletyn käytön. tai (k) häiritä Palvelun tai minkään linkitetyn verkkosivuston, muiden verkkosivustojen tai Internetin turvaominaisuuksia tai kiertää niitä. Pidätämme oikeuden lopettaa Palvelun tai minkä tahansa linkitetyn verkkosivuston käytön kieltääksesi minkä tahansa kielletyn käytön.

Immateriaalioikeudet

Tämä sopimus ei siirrä sinulle mitään verkkosivuston ylläpitäjän tai kolmansien osapuolten omistamaa immateriaalioikeutta, ja kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut siihen liittyvään omaisuuteen ja niihin liittyvät oikeudet (osapuolten välillä) jäävät yksinomaan verkkosivuston ylläpitäjälle. Kaikki verkkosivustomme tai palveluidemme yhteydessä käytettävät tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot ovat verkkosivuston ylläpitäjän tai verkkosivuston ylläpitäjän tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot, joita käytetään verkkosivustomme tai palveluidemme yhteydessä, voivat olla muiden kolmansien osapuolten tavaramerkkejä.Verkkosivumme ja palveluidemme käyttö ei anna sinulle oikeutta tai lisenssiä jäljentää tai muuten käyttää minkään kolmannen osapuolen verkkosivuston ylläpitäjää tai tavaramerkkiä.

Vastuun rajoittaminen

Verkkosivun ylläpitäjä, sen tytäryhtiöt, työntekijät, johtajat, työntekijät, edustajat, toimittajat tai lisenssinantajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään henkilöstä (a): epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, rikollisista, kattavuuksista tai välilliset vahingot (mukaan lukien, rajoittamatta, voiton, tulojen, myynnin, maineen, sisällön käytön, liiketoiminnan vaikutukset, liiketoiminnan keskeytyminen, odotettavissa olevien säästöjen menetys, liiketoimintamahdollisuuksien menetys) aiheuttamat vahingot että teoria vastuusta, mukaan lukien rajoituksetta, sopimuksesta, rikkomuksesta, takuu, rikkoo lakisääteisen velvollisuutensa huolimattomuudesta tai muutoin, vaikka operaattori sivusto on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai voinut ennakoida tällaisten vahinkojen.Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Verkkosivun ylläpitäjän ja sen tytäryhtiöiden, työntekijöiden, työntekijöiden, edustajien, toimittajien ja lisenssinantajien kokonaisvastuu Palvelujen suhteen rajoittuu yli miljoonaan dollariin tai tosiasiallisesti maksettuihin summiin. sinä käteisenä verkkosivustojen ylläpitäjälle edelliseltä kuukausikaudelta ennen ensimmäistä tällaista vastuuta aiheuttavaa tapahtumaa tai tapahtumaa. Rajoituksia ja poikkeuksia sovelletaan myös, jos tämä lääke ei korvaa sinulle kokonaan ensisijaisen tavoitteen menettämistä tai epäonnistumista.

korvaus

Sitoudut korvaamaan ja pitämään Verkkosivun ylläpitäjän ja sen tytäryhtiöiden, johtajien, työntekijöiden, työntekijöiden ja edustajien vahingollisina kaikille velvoitteille, tappioille, vahingoille tai kuluille, mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot, aiheutuvat tai niistä johtuvat velvoitteet, menetykset, vahingot tai kulut on kolmannen osapuolen väitteitä, vaatimuksia, toimia, riita-asioita tai vaatimuksia, jotka on nostettu mihin tahansa niistä, jotka johtuvat sisällöstäsi, verkkosivuston tai palveluiden käytöstä tai tahallisesta väärinkäytöksestäsi.

osinko

Kaikkia tähän sopimukseen sisältyviä oikeuksia ja rajoituksia voidaan käyttää, ja ne ovat täytäntöönpanokelpoisia ja sitovia vain siltä osin kuin ne eivät riko sovellettavaa lakia ja niiden on tarkoitus olla rajattu siihen määrään, joka on tarpeen tämän sopimuksen tekemiseksi lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi. Jos jotakin tämän sopimuksen määräystä tai sen osaa pidetään lainvastaisena, pätemättömänä tai soveltumattomana toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, osapuolet aikovat sisällyttää jäljellä olevat määräykset tai niiden osat tämän asiakirjan soveltamisalaan ja kaikkien muiden säännösten tai niiden osien on oltava täysin voimassa ja voimassa.

Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen muodostamiseen, tulkintaan ja täytäntöönpanoon sekä kaikkiin siitä johtuviin riitoihin sovelletaan Pakistanin Luoteisrajan materiaali- ja menettelylakeja, ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä tai lainvalintaa sekä soveltuvin osin seuraavien maiden lakia: Pakistanissa. Tämän asiakirjan aiheeseen liittyvä yksinomainen toimivalta ja toimintapaikka ovat Pakistanin Luoteisrajalla sijaitsevat osavaltion ja liittovaltion tuomioistuimet, ja sinä olet täten näiden tuomioistuinten henkilökohtainen toimivalta. Täten luopuvat oikeudesta oikeudenkäyntiin kaikissa menettelyissä, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai sen yhteydessä.Tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta ei sovelleta tähän sopimukseen.

Muutokset ja muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä sopimusta tai sen verkkosivustoihin tai palveluihin liittyviä käytäntöjä milloin tahansa tämän sopimuksen päivitetyn version julkaisemisen jälkeen verkkosivustolla. Kun teemme niin, tarkistamme päivitetyn päivämäärän tämän sivun lopussa. Jos jatkat verkkosivuston käyttöä tällaisten muutosten jälkeen, se on suostumus muutoksiin.

Näiden ehtojen hyväksyminen

Hyväksyt, että olet lukenut tämän sopimuksen ja hyväksyt kaikki sen ehdot. Käyttämällä verkkosivustoa tai sen palveluita hyväksyt tämän sopimuksen sitoumuksen. Jos et suostu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja, sinulla ei ole valtuuksia käyttää tai käyttää verkkosivustoa ja sen palveluita.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä sopimuksesta, ota meihin yhteyttä.